Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dành 72% vốn đầu tư trái phiếu Chính phủ - Cộng đồng Bảo hiểm Nhân thọ

Tin mới

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dành 72% vốn đầu tư trái phiếu Chính phủ

(TBTCO) - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết, năm 2015 cơ cấu đầu tư của các DNBH nhân thọ mang tính an toàn với khoảng 72,2% tổng số tiền đầu tư được dành đầu tư vào trái phiếu chính phủ, 16,3% đầu tư vào tiền gửi ngân hàng...


Ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính trao chứng nhận đầu tư cho ông Wilf Blackburn, Tổng giám đốc Prudential Việt Nam trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Anh David Cameron.


Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết, năm 2015, tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) nhân thọ đều có tình hình tài chính lành mạnh, đáp ứng yêu cầu về khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật; đều xếp nhóm 1 - đảm bảo khả năng thanh toán, theo tiêu chí đánh giá, xếp loại của Thông tư số 195/2014/TT-BTC.
Về tổng tài sản của các DNBH nhân thọ năm 2015 ước đạt 131.659 tỷ đồng, tăng 13,48% so với cùng kỳ. Biên khả năng thanh toán (KNTT) của các DNBH nhân thọ đều cao hơn nhiều so với biên KNTT tối thiểu theo quy định của pháp luật.
Trong năm 2015, có 7 DNBH nhân thọ tăng vốn điều lệ là Generali (tăng 265 tỷ đồng), PVI Sun Life (tăng 100 tỷ đồng), AIA (tăng 20 tỷ đồng), ACE Life (tăng 109 tỷ đồng), Fubon (tăng 600 tỷ đồng), Great Eastern (tăng 50 tỷ đồng), Manulife (tăng 175 tỷ đồng).
Về hoạt động đầu tư, năm 2015, tổng số tiền đầu tư của các DNBH nhân thọ ước đạt khoảng 119.137 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động đầu tư tăng 22,19% so cùng kỳ năm 2014. Cơ cấu đầu tư của các DNBH nhân thọ mang tính an toàn với khoảng 72,2% đầu tư vào trái phiếu chính phủ và 16,3% đầu tư vào tiền gửi ngân hàng. Các hạng mục đầu tư rủi ro cao như cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp không có bảo lãnh, góp vốn vẫn chiếm tỷ trọng nhỏ, khoảng 5,2% tổng tài sản đầu tư. 
Về dự phòng nghiệp vụ, tổng dự phòng nghiệp vụ năm 2015 của các DNBH nhân thọ ước đạt 100.260 tỷ đồng, tăng 21,85% so với năm 2014, chiếm khoảng 76% tổng tài sản của thị trường. Tất cả các DNBH nhân thọ đều thực hiện trích lập dự phòng nghiệp vụ bằng hoặc cao hơn so với quy định của pháp luật./.
Hồng Chi

Post Top Ad

Responsive Ads Here